Productes del mercat general que fem servir com a suports.

Ponents Isabel Malonda i Pilar Lloris

En aquest tallers presentarem un recull de materials, en la seva majoria comercials del mercat ordinari, que poden tenir una utilitat com a productes de suport per a persones amb dependència, o diversitat funcional.

Són materials seleccionats per famílies i usuaris i que inicialment es varen presentar com una exposició a la Trobada València Baix Cost 2019

Ara ho hem ampliat amb noves idees i productes que hem anat seleccionat durant la pandemia

Procutes mercat general com a suports