Mòbils Sensorials

Iolanda Martinez Lopez – CEE Folch i Camarasa

Descripció

Elaboració de mòbils sensorials fets amb materials reciclats per tal d’estimular els sentits.

Contingut

El participant podrà elaborar-ne un, al mateix temps que agafa idees per tal de crear-ne de nous.També hi haurà una exposició de diferents mòbils fets materials durs, tous, suaus, freds…

El material


Realitat Virtual amb Cardboard

Jesús Arbues  i Joan Gelabert- INS Vilatzara

Descripció

El taller consistirà en un introducció a la Realitat Virtual i les seves posibilitats. Es  mostraran aplicacions i recursos. Es podran fer recorreguts virtuals i experièncias multisensorials.

El taller estarà dividit en dues parts. +

  • La primera s’explicarà mitjançant una presentació i diferents materials, fotocòpies, molts objectes, etc. la part teòrica de la RV.
  • La segona part consistirà en una experimentació inmersiva en Realitat Virtual amb ulleres i diferents aplicacions o treballs ja realitzats.

Contingut

La Realitat Virtual

  • On es pot aplicar i perque?
  • Les Cardboards
  • Fotos esfèriques
  • Vídeos 360º
  • Les millors aplicacions

Creació d’exemples

Realitat Virtual Multisensorial

El material


Panell sensorial fet a mida

Laura Pérez  i Rosa Gasch- Nadis

Descripció

Us presentarem el nostre panell tàctil fet a mida per nens amb pluridiscapacitat que poden utilitzar des de la cadira de rodes.

La tria dels objectes es fa en funció dels gustos i necessitats del nen, tenint en compte les seves habilitats a nivell motriu i sensorial.

La nena està ben posicionada a la seva cadira, ja que creiem que ha d’estar en una posició còmoda per poder treure els majors beneficis sensorial possible. Això, li permet tenir major llibertat de moviment que en segons quines posicions, estaria condicionada per la seva part motriu.

Qué farem

Visualitzarem una filmació on veurem un cas pràctic, amb el procés de tria d’objectes, confecció del plafó i ús d’ell.

Després farem entre tots un plafó amb diferents materials que portarem nosaltres. Aquest plafó es farà a mida pensant en algun cas que els assistents proposin.

Materials


Apps per la comunicació

Josep Solà Vanessa Fuentes Ariadana Pérez – CEE Pont del Dragó

Descripció

Taller de comunicació a través d’aaplicacions en dispositius mòbils, trencant barreres entre diferents tipus de diversitat.

L’objectiu es que  els assistents coneguin i sàpiguen fer ús combinat de les apps per a la comunicació augmentativa.

En el taller es baxairan  Apps per la comunicació auditiva, visual i verbal i es practicaran amb els  propis dispositius .

Materials


Cadira exploradora intel·ligent

Fran Segovia  Jordi Ventura

Descripció

El taller consistir’a en una explicació i demostració de com funciona a cadira exploradora intel·ligent. Si vens amb el teu fill/a podrem fer la prova directament amb ell/a.

Explicarem els diferents components, visitarem la web de la cadira i vídeos demostratius.

L’objectiu és donar a conèixer una eina que afavoreix l’autonomia dels infants en el desplaçament.

Material

Inicio

Makey Makey música, joc i creativitat

Ricard Barnes – Escola Virolai.

Descripció

Confecció i adaptació de material per convertir-lo en pulsadors per l’ordinador amb diferents tipus de material(instruments, comunicadors,contes…) a través del Makey Makey , i programes ja confeccionats amb Scratch i Power Point.

En el taller explicarem com funciona breument el Makey,  mostrarem el material informàtic ja confeccionat per nosaltres i adaptarem material per que siguin pulsadors o instruments adaptats, comunicadors amb objectres reals.

L’objectiu és fer accessibles els instruments i objectes reals o objectes confeccionats per nosaltres per facilitar l’accés als nens a l’ordinador a instruments reals comunicadors amb objectes reals, contes…

MaterialAdaptacions per a l’estimulació fetes a casa

Munsta Minguell  –  Familia CEE Folc i Camarasa

Descripció

Tenim al nostra abast un munt d’aparells que podrien ser molt atractius per nostres infants tot i que no sempre poden utilitzar-los

Durant el taller farem un repàs d’objectes que hem trobat al mercat que amb una petita adaptació ens poden ser útils i  d’altres aparells senzills  adaptats o creats gracies a la iniciativa de familiars o professionals  Finalment mostrarem adaptacions casolanes enfocades tant a l’ús com a l’estimulació

Mostrar com els familiars som els primers que per necessitat aguditzem l’enginy i la creativitat donada la necessitat

El material